Disclaimer

Wij van autobedrijf-dicksmit.nl wijsen ten aanzien van de website autobedrijf-dicksmit.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van autobedrijf-dicksmit.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van autobedrijf-dicksmit.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door autobedrijf-dicksmit.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast en autobedrijf-dicksmit.nl behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Ook sluit autobedrijf-dicksmit.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.